ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η εταιρία μας δραστηριοποιείται συμφώνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ISO EN 50131 που αναφέρεται σε κατασκευαστές και εγκαταστάτες συστημάτων ασφαλείας και πάροχους υπηρεσιών ασφαλείας.

Το ευρωπαϊκό πρότυπο ISO EN 50131 κατηγοριοποιεί την ασφάλεια σε τέσσερα επίπεδα: crade 1, crade 2, crade 3 και crade 4.

Τα επίπεδα ασφάλειας σε κάθε περιστατικό έχουν να κάνουν με τις γνώσεις του «κακοποιού» σε συστήματα ασφαλείας, τι εξοπλισμό φέρει μαζί του και με τι τρόπο τον αντιμετωπίζουμε. (εξοπλισμός, κεντρικός σταθμός, εφεδρικός τρόπος επικοινωνίας κλπ)

 Οι εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας που πραγματοποιεί η εταιρία μας είναι πάντα  crade 2 και με επιθυμητό τα crade 3 και crade 4.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για να προγραμματίσουμε για εσάς μια παρουσίαση των υπηρεσιών ασφαλείας συμφώνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ασφάλειας ISO EN 50131.

21 PHOTO

Copyright © 2020 omikron.tv