ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Η επιλογή των εργαζομένων μας γίνεται με τα αυστηρότερα κριτήρια ήθους, συνέπειας & επαγγελματικής κατάρτισης.

Η πρόσληψη ενός εργαζόμενου περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

 • Αίτηση πρόσληψης
 • Έλεγχος βιογραφικού
 • Συνεντεύξεις
 • Τεστ
 • Διασταύρωση στοιχείων

Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή ειδικής άδειας εργασίας όπως αυτό προβλέπεται από το Ν.2518/1997 & Ν.3707/2008 που αφορά τους εργαζομένους στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

Κάθε εργαζόμενος της εταιρείας από την πρώτη μέρα ακόμη ΚΑΙ της εκπαίδευσης του ασφαλίζεται στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα. (ΕΦΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ πρώην Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.)

Η εταιρεία δέχεται αιτήσεις πρόσληψης για τις παρακάτω ειδικότητες:

 • Φύλακες
 • Χρηματαπόστολοι
 • Καταμετρητές
 • Υπάλληλοι γραφείου
 • Υπάλληλοι λογιστηρίου
 • Εισπράκτορες
 • Τεχνικοί εγκαταστάσεων
 • Χειριστές κεντρικού σταθμού λήψης σημάτων συναγερμού
 • Πωλητές

Αν επιθυμείτε να εργαστείτε στην εταιρία μας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποστείλετε ένα σύντομο βιογραφικό με φωτογραφία, φ/α της άδειας εργασίας και φ/α της πιστοποίησης στο sales @vnikolaou.gr και θα σας καλέσουμε εμείς για να προγραμματίσουμε προσωπική συνέντευξη.

03 PHOTO 2

Copyright © 2020 omikron.tv