ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΜΕΡΕΣ

Η γνωστοποίηση των κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (dpa.grήταν υποχρεωτική με βάση το νόμο 2472/1997.

Η γνωστοποίηση ήταν ανέξοδη. Μέσω της σελίδας dpa.gr και σύμφωνα με τις οδηγίες, συμπληρώνατε τα αντίστοιχα έντυπα και τα αποστέλλατε στην αρχή.

Η μη γνωστοποίηση επέφερε Διοικητικές Κυρώσεις, πρόστιμα από 880,00 € ως 146.735,00 € και ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ φυλάκιση ως 3 τρία έτη και χρηματικές ποινές από 2.934,00 € ως 14.673,00 €.

18 PHOTO 1

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αστυνομία δεν έδινε άδεια για τις κάμερες. Αρμόδια υπηρεσία ήταν η αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σήμερα με τον νέο εφαρμοστικό νόμο για τα προσωπικά δεδομένα έχει καταργηθεί η υποχρέωση της γνωστοποίησης.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ

Ρωτήστε μας:

  • Αν το υλικό από τις κάμερας ανήκει στα προσωπικά δεδομένα;
  • Αν το καταγραφικό των καμερών πρέπει να προστατεύεται με συναγερμό ή άλλα μέσα;
  • Πως πρέπει να είναι η πινακίδα ενημέρωσης για την ύπαρξη κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης;
  • Ποια είναι τα επίπεδα ενημέρωσης (α) και επίπεδο ενημέρωσης (β) και ποιες είναι οι αντίστοιχες υποχρεώσεις;

Copyright © 2020 omikron.tv