ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ – SERVICE ALARM

Η συντήρηση του συστήματος συναγερμού πρέπει να γίνεται από νόμιμο αδειούχο τεχνικό και νόμιμη εταιρία, από το υπουργείο δημοσίας τάξεως.

Κάθε πότε γίνεται συντήρηση σε ένα συστήματα συναγερμού εξαρτάται από το επίπεδο ασφάλειας του συστήματος σύμφωνα με το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ 501131:

25 PHOTO

Copyright © 2020 omikron.tv