ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σε κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος επισκεπτόμαστε τον προς φύλαξη χώρο για την συλλογή πληροφοριών για την ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ.

Αναζητούμε το ιστορικό του χώρου και της περιοχής σε θέματα ασφάλειας ( κλοπές, διαρρήξεις ληστείες κλπ) καταγράφουμε τα  υπάρχοντα στοιχεία φυσικής και μηχανικής ασφάλειας που διαθέτει ο χώρος καθώς επίσης και τις προτιμήσεις του ιδιοκτήτη.

Στην συνέχεια σε συνεργασία των ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ και ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ της εταιρίας μας δημιουργούμε ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, οι οποίες είναι διαθέσιμες προς παρουσίαση στους ενδιαφερομένους στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας. 

22 PHOTO

Copyright © 2020 omikron.tv