ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΨΥΓΕΙΩΝ

Η εταιρία μας μέσω εξειδικευμένων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων μπορεί να σας προμηθεύσει με ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων καταγραφής θερμοκρασίας ψυγείων, τα οποία συνδέουμε με το σύστημα συναγερμού και περνούμε άμεσα την κάθε πληροφορία.

010 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 1

Copyright © 2020 omikron.tv