ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Τα συστήματα μετάδοσης ήχου χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες, στα συστήματα αναγγελίας-ήχου (PUBLIC ADDRESS) και στα συστήματα συνεδρίασης (CONGRESS).

Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται στην μετάδοση του ήχου σε ανοικτούς ή κλειστούς χώρους, τους οποίους χωρίζουμε σε ζώνες, με σκοπό την μετάδοση μηνυμάτων εκκένωσης, μηνυμάτων ενημέρωσης και μουσικής (BGM).

Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται στην μετάδοση ήχου μεταξύ ενός πεπερασμένου αριθμού ομιλητών, έχοντας ως κύριο σκοπό την διεξαγωγή μίας ποιοτικής συνεδρίασης με τάξη (προτεραιότητες), ασφάλεια (ασφαλής ενδοεπικοινωνία) και έλεγχο.

Οι δύο κατηγορίες συστημάτων πολύ συχνά συνδυάζονται για να επιτύχουν μέγιστη απόδοση ποιότητας και ευελιξίας , προσφέροντας παράλληλα αυξημένες λειτουργίες και δυνατότητες.

021 ΛΥΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Copyright © 2020 omikron.tv