ΦΥΛΑΞΕΙΣ

7. φυλαξειςΜε τον όρο φύλαξη εννοούμε την παρεχόμενη φροντίδα μέριμνα για την αποφυγή κινδύνων.

Α: Γενικά

Ειδικά εκπαιδευμένοι και ένστολοι φύλακες του τμήματος φυλάξεων της εταιρείας αναλαμβάνουν την φύλαξη επιτήρηση των υπό συζήτηση χώρων στα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα.

Οι φύλακες της ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. είναι κάτοχοι των ειδικών αδειών εργασίας όπως αυτό προβλέπεται από το Ν.2518/1997 που αφορά τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

Β: Καθήκοντα

Στα καθήκοντα τους συμπεριλαμβάνονται: 

- Οι τακτικές και έκτακτες περιπολίες και έλεγχοι στους χώρους ευθύνης τους. 

- Απομάκρυνση κάθε ξένου – πλην του προσωπικού που θα προσπαθούσε να εισέλθει στους φυλασσόμενους χώρους. 

- Η τήρηση βιβλίου  συμβάντων μέσα στο οποίο περιγράφονται λεπτομερώς όλες οι ύποπτες κινήσεις εντός και εκτός των χώρων φύλαξης 

- Η χρήση πυροσβεστικών μέσων και των διαφόρων μέσων αυτοπροστασίας για τις πρώτες ενέργειες σε περίπτωση κινδύνου ή πυρκαγιάς 

- Η δραστηριοποίησή τους σύμφωνα με την εκπαίδευσή τους και την υφιστάμενη νομοθεσία σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας κινδύνου, κλοπών  κ.λ.π.

Copyright © 2020 omikron.tv