ΑCCESS CONTROL

Με τον όρο access control (ελεγχόμενη πρόσβαση) εννοούμε την παροχή έγκρισης ή άρνηση εισόδου, όπως και την καταγραφή εισόδου – εξόδου ατόμων και οχημάτων σε διάφορα τμήματα ενός ελεγχόμενου χώρου.

5. access controlΣαν αποτέλεσμα των ελέγχων αυτών είναι το άνοιγμα θυρών μέσω ηλεκτρονικών συσκευών κατάλληλα προγραμματισμένα. (καρταναγνώστες –card readers).

Σε απλή μορφή ένα σύστημα ελέγχου πρόσβασης αποτελείται από έναν καρταναγνώστη που ελέγχει μια και μόνο πρώτα για την είσοδο. Η έξοδος γίνεται με ηλεκτρικό διακόπτη.

Ένα σύστημα ελέγχου πρόσβασης αποτελείται συνήθως από: 

  • Κεντρική μονάδα η τοπικός ελεγκτής (controller)
  • Καρταναγνώστες ( proximity, smart βιομετρικοί κλπ)
  • Κεντρικός ελεγκτής
  • Λογισμικό διαχείρισης
  • Ηλεκτρικές κλειδαριές
  • Ηλεκτρικό μπουτόν εξόδου
  • Κάρτες (μαγνητικές, proximity κλπ)

Copyright © 2020 omikron.tv