ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

α. RF ραδιοσυχνότητας
β. Ακουστικομαγνητικά
γ. Μαγνητικά

Λειτουργούν με δύο κεραίες, οι οποίες τοποθετούνται στην είσοδο του καταστήματος, εκ των οποίων η μία είναι ο πομπός και η άλλη ο δέκτης. Στα εμπορεύματα τοποθετούνται μικρές συσκευές (κονκάρδες), οι οποίες αφαιρούνται με ένα ειδικό μηχάνημα (απαγκυστρωτής). Εάν δεν αφαιρεθεί η κονκάρδα ενεργοποιείται ο συναγερμός (ηχητικά και σηματοδοτικά).

Αντί για δυο κεραίες μπορεί να είναι και μια κεραία (μονή), στην οποία ο πομπός και ο δέκτης είναι ενσωματωμένα.

Η διαφορά των κατηγοριών έγκειται αφενός στη συχνότητα που λειτουργούν τα συστήματα και αφετέρου στις παγιδεύσεις που τοποθετούνται πάνω στα εμπορεύματα που προστατεύουν (κονκάρδες για τα RF και μεταλλικά φιλμ για τα υπόλοιπα δύο).

Εφαρμογές βρίσκουν σε μαγαζιά ενδυμάτων, οπτικά, κάβες, αρωματοπωλεία, σούπερ μάρκετ, δισκοπωλεία κ.λπ.

4. antithief 1

 

Copyright © 2020 omikron.tv