Προδιαγραφές φύλαξης και ασφάλειας καλλιέργειας και επεξεργασίας της φαρμακευτικής κάνναβης - Μέρος Α’ Εισαγωγή Άρθρο στο περιοδικό για την ασφάλεια Security Manager τεύχος 97

FarmakeutikiKannaviΚάνναβη (η)(χωρ.πληθ.) φυτό που μπορεί να φτάσει σε τέσσερα μέτρα ύψος, με φύλλα σε σχήμα παλάμης και μακρύ μίσχο, από τις ίνες των βλαστών του οποίου κατασκευάζονται κλωστές, σχοινιά, νήματα για στεγανοποίηση σε υδραυλικές εγκαταστάσεις κ.ά. από τους αδένες των φύλλων και των άκρων των κλαδιών μιας ποικιλίας καννάβεως παράγεται το χασίς, ενώ από τα άλλα μέρη του βγαίνει η μαριχουάνα: ινδική. Το παραπάνω έδινε ως ορισμό ο Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ στο λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας στην Δ΄ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΧΡΩΜΗ του 2012. Στο πρώτο σκέλος περιέγραφε την βιομηχανική κάνναβη. Σήμερα σε μια ενδεχόμενη επανέκδοση, θα συμπεριλάμβανε και την φαρμακευτική κάνναβη με την πιο λιτή ερμηνεία:  ποικιλίες κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%.

Ο δρόμος για την καλλιέργεια και επεξεργασία άνοιξε στις 13/02/2019, μετά από ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2018/2775 RSP) για τη χρήση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς. Επειδή συγκεντρώθηκαν αποδεικτικά στοιχεία ότι η κάνναβη και τα κανναβινοειδή προϊόντα φέρουν ιάσιμη επίδραση σε ασθένειες όπως:   Alzheimer, Αγχωδών Διαταραχών, Αρθρίτιδας, Άσθματος, Γλαυκώματος, Διαβήτη, Δυσμηνόρροιας, Επιληψίας, Καρκίνου, Κατάθλιψης, Μετατραυματικών Διαταραχών, Παχυσαρκίας, Σκλήρυνσης κατά πλάκας, Ψυχικών Διαταραχών και πολλών άλλων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατεύθυνε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη να συνεργασθούν ώστε, να δημιουργήσουν μηχανισμούς, που θα άρουν πολιτισμικά και οικονομικά προσκόμματα στους ερευνητές, που θα εντείνουν τις έρευνες και θα παροτρύνουν την δημιουργία ριζοσπαστικών προϊόντων για τη χρήση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς, μέσω όμως ελεγχόμενων και ασφαλών διαδικασιών.

Στην Ελλάδα ο Νόμος 4139/2013 «περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις», όριζε ως αποκλειστικό δικαίωμα του Κράτους (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων) την παραγωγή, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Κάτι που άλλαξε με τον Νόμο 4523/2018 «Διατάξεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης και άλλες διατάξεις». Άρθρο 1 Μετά το άρθρο 2 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) προστίθεται άρθρο 2A ως εξής: «Άρθρο 2A 1. Κατ΄ εξαίρεση εγκρίνεται ενιαία η παραγωγή, κατοχή, μεταφορά, αποθήκευση, προμήθεια των πρώτων υλών και των ουσιών των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%, καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας και παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με αποκλειστικό σκοπό είτε την προμήθεια του κρατικού μονοπωλίου και την διάθεσή τους για ιατρικούς σκοπούς, είτε την εξαγωγή τους.»

Στην συνέχεια η ΚΥΑ 51483 (ΦΕΚ 1692/15/05/2018) έθετε «Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης». Ένας επενδυτής φαρμακευτικής κάνναβης έχει στην νομική βιβλιοθήκη του επιπλέον: ν.4554/2018 άρθρο 58, ν4601/2019 άρθρο 155, ΚΥΑ 103057/1342/Φ15/2018 (Β΄4426), ΚΥΑ 118694/1485/Φ152018 (Β΄5129) και ΥΑ Αριθμ. Δ3(γ)52588/2018 (Β΄2840). Επιβεβλημένο και το  ΦΕΚ 888 21/03/ 2012 «Παροχή υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας προς Τρίτους με Καταβολή Ανταλλάγματος».

Με στοιχεία του 2019 στην χώρα μας έχουν χορηγηθεί 71 εγκρίσεις εγκατάστασης μονάδων για καλλιέργεια, επεξεργασία, μεταποίηση και παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης. Οι μονάδες αυτές και όσες επακολουθήσουν ως επενδύσεις, θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή των θερμοκηπίων για την καλλιέργεια και των βιομηχανικών κτιρίων για την επεξεργασία – παραγωγή. Κατά την λειτουργία τους, θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, με την φορολόγηση της δραστηριότητας θα επιφέρουν επιπλέον κρατικά έσοδα και θα αυξήσουν τις εξαγωγές. Στις τοπικές κοινωνίες οι μονάδες θα συμβάλουν στην αύξηση της απασχόλησης, στην μεγέθυνση της αγοραστικής δύναμης της περιοχής και στην ενίσχυση της τοπικής αγοράς.

Οι Ιδιωτικές Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας θα έχουν μια σημαντική αύξηση της δραστηριότητας τους. Εκτιμάται πως για κάθε εγκατάσταση η τιμή εκκίνησης για τα συστήματα συναγερμού είναι οι 120.000,00 € εφάπαξ, για την συντήρηση τους οι 30.000,00 € ανά έτος και για τις υπηρεσίες φύλαξης οι 220,000,00 € ανά έτος. Όλες οι τιμές επιπλέον ΦΠΑ.

Νομοθετήματα που προϋπάρχουν στην κατεύθυνση της ασφάλειας αλλά σε μικρότερη ένταση και βαθμό, είναι το σύνολο της νομοθεσίας για την πυρασφάλεια και η υπ. αριθμ. 3015/30/6/23.3.2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 536) που καθόριζε τους όρους ασφαλείας καταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων. Η ελληνική πολιτεία για πρώτη φορά νομοθετεί με την ΚΥΑ 51483 (ΦΕΚ 1692/15/05/2018) πολύ συγκεκριμένα ότι αφορά στην ασφάλεια – security και υποχρεώνει τον κάθε ιδιώτη επενδυτή να διαθέσει πόρους στην αγορά εξοπλισμού ασφάλειας (συναγερμοί, κάμερες, ελεγχόμενη πρόσβαση και άλλα) στην συντήρηση αυτού του εξοπλισμού και στις επανδρωμένες φυλάξεις. Με την ίδια ΚΥΑ παραχωρεί επίσης για πρώτη φορά έργο και έσοδο στην Ελληνική Αστυνομία με την φύλαξη της μεταφοράς του τελικού προϊόντος, «παροχή υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας προς τρίτους με καταβολή ανταλλάγματος» του ν. 3938/2011»

Η εταιρεία security με τον σύμβουλο ασφάλειας θα πρέπει να συμμετέχει από την αρχή στην «ομάδα υλοποίησης» ή στο «μελετητικό γραφείο» που τρέχει την επένδυση. Η ΚΥΑ αναφέρει στο Άρθρο 1 Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης και έγκρισης λειτουργίας Γ) Δικαιολογητικά για την έκδοση έγκρισης λειτουργίας 3. Βεβαίωση της οικείας Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας ή του Τμήματος Ασφαλείας ότι τηρήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις ασφαλούς φύλαξης σχετικά με τις περιοχές καλλιέργειας, τις εγκαταστάσεις της μεταποιητικής μονάδας, τα σημεία αποθήκευσης των πρώτων υλών, των ουσιών και των τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3. Δηλαδή, ο σύμβουλος ασφάλειας θα παρακολουθεί όλη την διαδικασία της αδειοδότησης από την οικεία Αστυνομική Αρχή, έτσι ώστε τυχόν δυσλειτουργίες να επιλύονται άμεσα με τελικό στόχο την έγκαιρη έκδοση της άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας. Θα παρευρίσκεται σε όλους τους επιτόπιους ελέγχους τακτικούς και έκτακτους που θα διενεργεί η αστυνομία και θα επιβλέπει την αποκατάσταση τυχόν υποδείξεων.

Τα σημεία της ΚΥΑ που αναφέρονται στην φύλαξη και ασφάλεια καλλιέργειας και επεξεργασίας της φαρμακευτικής κάνναβης θα τα αναλύσουμε στο σύνολο τους σε επόμενο άρθρο.

 

Copyright © 2020 omikron.tv