Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία ως ατομική επιχείρηση δραστηριοποιείτε από το 2004, ως ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ ΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ιδρύθηκε στις 6  Ιουλίου  2006.

Εδρεύει στην τοπική κοινότητα Κοίλων του Δήμου Κοζάνης και στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις.

Στις 6 Φεβρουάριου 2017 η Ο.Ε. τροποποίησε το καταστατικό της και μετατράπηκε σε ετερόρρυθμη εμπορική εταιρία:  ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή:

 • Μεσολάβηση με την ιδιότητα του εμπορικού αντιπροσώπου στην πώληση διαφόρων ειδών.
 • Υπηρεσιών επιτήρησης, φύλαξης κινητών και ακινήτων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων.
 • Υπηρεσιών προστασίας φυσικών προσώπων
 • Υπηρεσιών θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών αθλητικών και λοιπών εκδηλώσεων
 • Υπηρεσιών ασφαλούς μεταφοράς, αποθήκευσης και φύλαξης κάθε είδους κινητών αξιών και αντικειμένων
 • Υπηρεσιών εγκατάστασης και παρακολούθησης λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ηλεκτρονικής ασφάλειας
 • Υπηρεσιών εκμετάλλευσης κέντρου λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού
 • Υπηρεσιών ελέγχου με ειδικά μηχανήματα και βιομετρικά συστήματα ελέγχου επιβατών και αποσκευών στους χώρους αεροδρομίων
 • Υπηρεσιών εκπόνησης μελετών και σχεδιασμού συστημάτων φυσικής, μηχανικής και ηλεκτρονικής ασφάλειας
 • Υπηρεσιών τηλεματικών εφαρμογών ασφάλειας
 • Υπηρεσιών μεταφοράς και προστασίας δεδομένων
 • Υπηρεσιών διαμόρφωσης ηλεκτρονικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων υψηλού επιπέδου προστασίας
 • Υπηρεσιών επιμόρφωσης και ενημέρωσης σχετικά με τις νέες τεχνολογίες, πρακτικές και συνθήκες παροχής ασφάλειας προσώπων, αγαθών και δεδομένων
 • Υπηρεσιών τοποθέτησης, συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών δικτύων ασφαλούς μεταφοράς δεδομένων με ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή ηλεκτρονικά κέντρα.

H ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. έχει καθιερώσει συστήματα διαχείρισης ποιότητας, τα οποία είναι σε συμμόρφωση με τα διεθνές πρότυπα:

01 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΥΠΑ

Copyright © 2020 omikron.tv