ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Οι ιδιοκτήτες του εμπορικού καταστήματος μας καλέσανε κατά την ανακαίνιση. Η ολοκληρωμένη λύση ασφάλειας που τους προτείναμε με την μελέτη καθώς και την οικονομική προσφορά  μας, έδινε στο χώρο τους επίπεδο ασφάλειας τρία.

Εγκαταστήσαμε συναγερμό RISCO, με εσωτερικούς ανιχνευτές σε κάθε χώρο, εξωτερικούς OUTGATE σε κάθε πόρτα, εφεδρικό τρόπο επικοινωνίας, εφαρμογή διαχείρισης του συναγερμού από το κινητό τηλέφωνο και καταγραφικό με τέσσερις κάμερες για την βίντεο επαλήθευση των συναγερμών.

14 PHOTO 1    14 PHOTO 2

14 PHOTO 3    14 PHOTO 4

Copyright © 2020 omikron.tv