ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ

Απαίτηση πελάτη:

Εγκατάσταση χρηματοκιβωτίου σε διαμέρισμα.

Το πρόβλημα:

η επιφάνεια τοποθέτησης του χρηματοκιβωτίου ήτανε ξύλινη. Αναγκαστήκαμε να τσιμεντώσουμε τον ελάχιστο χώρο όπου  τοποθετούσαμε και θα πακτώναμε  το χρηματοκιβώτιο.

Επίπεδο ασφάλειας:

Ο χορός είχε ήδη συναγερμό BOSCH VR8 και επίπεδο ασφάλειας δύο. Σύνδεση με Κ.Λ.Σ. αναβαθμίσαμε το επίπεδο ασφάλειας από δυο σε τρία προσθέτοντας στο υπάρχον σύστημα συναγερμού εφεδρικό τρόπο επικοινωνίας.

Σημείωση:

Αν χώρος δεν διάθετέ συναγερμό δεν θα προβαίναμε στην τοποθέτηση του χρηματοκιβωτίου.  Είναι άσκοπη η τοποθέτηση χρηματοκιβωτίου σε χώρο που δεν διαθέτει συναγερμό. Ο διαρρήκτης σε χώρο χωρίς  συναγερμό έχει όλο το χρόνο για να ανοίξει ή μετακίνηση το χρηματοκιβώτιο.

12 PHOTO 1

12 PHOTO 2

Copyright © 2020 omikron.tv